הקמה, תחזוקה וחלוקת גז טבעי באמצעות
צנרת תת קרקעית באזור הנגב

נגב גז טבעי הינה בעלת רישיון אשר הוענק על ידי שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בשנת 2009, להקמה, לתחזוקה ולחלוקת גז טבעי באמצעות תשתית צנרת תת קרקעית באזור הנגב לתקופה של 25 שנים.

סגירת תפריט