פרויקט PRMS דימונה

מערכת קווי החלוקה היוצאת מתחנת דימונה, מתפרשת לאורך של כ- 45 קילומטרים העוברים בתוואי מדברי וסלעי ובהפרשי טופוגרפיה משמעותיים. קווי החלוקה מחברים את מפעלי כ.י.ל באזור נחל צין ואת הערים דימונה וירוחם.

הקודם
הבא

10/13

ירוחם

08/16

דימונה

05/17

צין

שכונת הניצחון בעיר דימונה אשר מונה כ- 1,400 בתי אב, הינה השכונה הראשונה בארץ אשר חוברה למאגרי הגז
הטבעי בים התיכון ולמעשה מהווה סנונית ראשונה בחיבור שכונות מגורים לגז טבעי.

סגירת תפריט