מידע טכני

החוקים והתקנות העיקריים החלים על רשת החלוקה:

לחץ לצפייה במסמך

תקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום) לשנת 2017:

לחץ לצפייה במסמך

התקנים העיקריים החלים על רשת החלוקה:

ת”י 5664 חלק 3 – מערכת לחלוקת גז טבעי.
ת”י 25000 – סיווג אזורי סיכון למתקני גז טבעי.
ת”י 71555 – מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים.

מונחים שימושיים:

  • גז טבעי – מקור אנרגיה הנשאב ממאגרים תת-קרקעיים ומורכב ברובו ממתאן.
  • מתאן – תרכובת אורגנית המופיעה בטבע כגז דליק, חסר ריח וצבע.
  • רשת הולכה – רשת ההולכה מבוססת על צנרת פלדה ללחץ גבוה מוקמת ומופעלת על ידי חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (חברה ממשלתית).
  • תחנה להפחתת לחץ ומדידה של גז טבעי – PRMS – Pressure Reduction & Metering Station
  • תחנה להפחתת לחץ – PRS – Pressure Reduction Station
  • תחנת מנייה – MS – Metering Station
  • יחידת מידה – BAR
  • לחץ גבוה/נמוך – לחץ גבוה הוא מעל ל BAR 16 ולחץ זרימה הוא עד BAR 16.
  • תעריף הולכה – התשלום שחל על לקוחות הגז הטבעי בגין הולכת גז טבעי מספקי הגז ועד לאתרי הצריכה או עד רשת החלוקה. התעריף נקבע ומפוקח על ידי רשות הגז הטבעי, בהתאם לחוק משק הגז הטבעי. הוא כולל שני מרכיבים: תעריף קיבולת ותעריף הולכה בפועל.
סגירת תפריט