חשב כמה אתה יכול לחסוך באמצעות שימוש בגז טבעי

בחר את המכשירים בהם בכוונתך להשתמש

*שימו לב שברגע שעוברים לשימוש בגז טבעי כדאי לעבור בכל המכשירים לגז טבעי

*הנתונים המוצגים הם על בסיס הדיווחים באתר משרד האנרגיה

*כל המחירים כוללים מע"מ

*הנתונים מייצגים מחירים ממוצעים ברשויות המקומיות

*גפ"ם - גז פחממני מעובה (גז בישול)

*מעודכן לשנת 2023

אתה חוסך בשנה בהשוואה לגפ"ם

אתה חוסך בשנה בהשוואה לחשמל